Adatvédelmi záradék, Gdpr

Beleegyezésemet adom, hogy az (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a 190/2018-as törvény alapján, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata feldolgozza a személyes adataimat, abból a célból, hogy tájékoztasson Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának tevékenységeiről, illetve egyéb közérdekű programokról és lehetőségekről, ahogyan azt a 190/2018-as törvény 2. cikkelyének 1. bekezdésének f) alpontja értelmezi:

  • család- és keresztnév
  • elérhetőségek: - telefonszám - e-mail cím

Tudomásul vettem, hogy a jelen beleegyezésem bármikor visszavonható egy írásos kérelem benyújtásával, e-mailen, az info@sepsi.ro címen vagy postai úton a Sepsiszentgyörgy,
1918. December 1. utca, 2. szám, Kovászna megye címen.